Coneix el programa

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital de les petites empreses, microempreses i autònoms. Aquesta iniciativa està dotada amb un pressupost total de 3.067 milions d'euros, dels quals 2.500 milions provenen dels fons NextGenerationEU.

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Si ets pime/autònom

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.
Descarrega’t la Guia ràpida per saber-ne més.

  • Ser petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
  • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del reglament esmentat.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
  • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
  • No superar el límit d’ajuts de mínims (de petita quantia).